Regulamin sklepu

1. Przedsiębiorca, kontakt

 

1.1    Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.turpis.pl jest firma Mi-Mi Michał Paradowski z siedzibą w Łodzi, ul. Syrenki9/18 (zwana dalej: „Mi-Mi”), posiadająca NIP: 7262364913.

1.2    Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- osobiście pod adresem pracowni turpis, ul. Piekarska 9 lok 17, 91-314 Łódź

- telefonicznie pod numerem: +48 500-816-734

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: turpis.milka@gmail.com.

 

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego turpis.pl

 

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

2.3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez "Mi-Mi" na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności

2.4. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych podczas rejestracji w sklepie internetowym, klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.

 

3. Zamawianie towarów

 

3.1.  Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.turpis.pl

3.2.  Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany.

3.3.  Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk zamawianych towarów. 

 

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

 

4.1    Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

4.2    Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku „Do kasy”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.

4.3    Po wybraniu opcji „Zamówienie”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4    Po zalogowaniu  do sklepu internetowego Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

4.5    Po wybraniu sposobu dostawy (na podany adres) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, należy wybrać sposób płatności.

4.6    Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (poprzez serwis PayPal lub PayU), przelew tradycyjny lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.7    Klient składa zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

4.8    Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”, a jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności poprzez serwis PayPal lub PayU, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

4.9    W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system PayPal lub PayU), dyspozycję zapłaty  należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek "Mi-Mi" lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayPal lub PayU), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

4.10    Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.11    Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.12    "Mi-Mi" może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. 

 

5. Ceny

 

5.1    Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto.

5.2    Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3    Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i "Mi-Mi". Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez "Mi-Mi" zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4    "Mi-Mi" zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 

 

6. Dostępność zamówionych towarów

 

6.1    Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2    W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

 

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

 

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia.

 

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

 

8.1    Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. 

8.2    W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online (PayPal bądź PayU) lub przelewu tradycyjnego zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto "Mi-Mi" (za pośrednictwem serwisu PayPal lub PayU lub informacji z banku).

8.3    Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres lub odbiór osobisty w pracowni turpis w Łodzi, Piekarska 9 lok 17, to czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.4    UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z płatności online (PayPal lub PayU) lub przelewu tradycyjnego realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto "Mi-Mi" lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.5    Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez "Mi-Mi" firma kurierska.

 

9. Formy płatności za zamówienie

 

9.1    Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przez Klienta przesyłki kurierskiej.

9.2    Przelew: przelewy, które akceptowane są przez "Mi-Mi", to tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu PayU lub przelew elektroniczny przy użyciu serwisu PayPal. Cechą szybkich przelewów z PayU jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

9.3    "Mi-Mi" akceptuje przelewy tradycyjne, przy wyborze tej opcji płatności Klient otrzyma numer konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie. 

9.4    Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayPal lub PayU. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.

 

10. Umowa sprzedaży

 

10.1    Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.turpis.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2     Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

11. Wykonanie umowy – termin 

 

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy (standardowa lub odbiór osobisty), "Mi-Mi" zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi w terminie do 3 dni roboczych (wysyłka) lub 1 dzień (odbiór osobisty), od poprawnego złożenia zamówienia. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

12. Koszt dostawy

 

12.1      Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2      Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

-          w przypadku odbioru osobistego – 0,00 PLN brutto;

-          w przypadku przesyłki kurierem i płatności online – 15,00 PLN brutto;

-          w przypadku przesyłki kurierem i płatności przy odbiorze – 20,00 PLN brutto;

 

13. Odstąpienie od umowy - Zwrot produktów

 

13.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

13.2 Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 

14. Reklamacje 

14.1 Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 500-816-734.

14.2 Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

14.3 Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

14.3.1 Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).

14.3.2 W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.

14.3.3 Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

14.3.4 Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

15. Rezygnacja z zamówienia

 

15.1      Klient może zrezygnować z zamówienia.

15.3    Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt e-mail: turpis.milka@gmail.com

 

16. Postanowienia końcowe

 

16.1. Przetwarzanie danych osobowych

 

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez "Mi-Mi" danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

16.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi informacji handlowych pochodzących od "Mi-Mi" np. o akcjach promocyjnych. 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl